Ładowarki teleskopowe Merlo należą do maszyn, które posiadają zaawansowane podzespoły, w kwestii zastosowanej technologii. Bezpieczeństwo jest priorytetem firmy, dlatego większość produktów jest wyposażona w zaawansowany system bezpieczeństwa M CDC. Informuje on operatora o wadze przenoszonego ładunku. W sytuacji, gdy masa jest bliska przekroczenia możliwości dźwigowych ładowarki, wydaje on z siebie sygnał dźwiękowy. W przypadku przekroczenia limitu ciężaru, jaki może przenieść urządzenie, manewry zostają zablokowane, co zapobiega wywróceniu się i umożliwia bezpieczne odłożenie ładunku i powrotu do pracy z odpowiednimi parametrami.  

Zastosowanie ładowarek teleskopowych 

ładowarka teleskopowa merlo

Wszystkie ładowarki natomiast, zwane potocznie wózkami widłowymi, są niezbędne do pracy na budowie, ale nie tylko. Przydają się wszędzie tam, gdzie trzeba przenieść z miejsca na miejsce ładunek o dużej masie, czego nie zdoła zrobić człowiek, na przykład: bele siana, betonowe kloce, stalowe konstrukcje czy większe drewniane elementy. Przydatne są też, kiedy trzeba się dostać w trudno dostępne miejsca. Długi wysięgnik przyczepiany do maszyny pozwala na pracę również tam, gdzie ciężko zmieścić większe urządzenie.  

Z najpopularniejszych producentów urządzeń tego typu, możemy wyróżnić: 

 • Manitou, 
 • Merlo, 
 • Dieci,  
 • Case, 
 • JCB, 
 • New Holland. 

Każdy z tych modeli posiada różne warianty i osprzęt, co nadaje urządzeniu większą gamę zastosowań. W zależności od konstrukcji wyróżniamy dwa rodzaje modeli wózków widłowych: 

 • czołowe – gdzie kabina operatora jest nieruchoma, udźwig waha się między 1,5 a 20 ton, a maksymalny wysięg to 20 metrów. 
 • obrotowe – z obrotową głowicą, dzięki czemu kabina operatora może się obracać, co pozwala na zmianę pozycji wysięgnika o 360 stopni. Udźwig między 3 a 5 ton, a maksymalny wysięg to 30 metrów. 

Szkolenie dla operatorów 

Aby uzyskać uprawnienia do bycia operatorem, trzeba przejść szkolenie, oferowane przez naszą firmę. Zakres kursu został podzielony na część teoretyczną i część praktyczną. Podczas szkolenia każdy uczestnik poznaje dane techniczne urządzenia, informacje dotyczące eksploatacji, przepisy BHP związane z pracą z tymi maszynami oraz uczy się w praktyce obsługiwać ładowarki.  
Całość jest zakończona egzaminem zdawanym przed komisją UDT, którego pozytywny wynik gwarantuje otrzymanie certyfikatu zezwalającego na pracę z ładowarkami teleskopowymi. Uprawnienia są ważne 5 lat od daty wystawienia. 

Wymagania, jakie musi spełnić każdy przyszły operator zka, by podejść do szkolenia oraz egzaminu 

Należy mieć: 

 • ukończone 18 lat,  
 • co najmniej podstawowe wykształcenie, 
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych. 

Szkolenia dla konserwatorów 

szkolenie na operatora wózka widłowego

Tak, jak dla operatora, kursy dla konserwatora składają się z części teoretycznej i praktycznej. Nasze szkolenia realizowane są według programu zatwierdzonego przez komisję UDT, przed którą potem zdawany jest egzamin. 

Nasi kursanci: 

 • dowiedzą się najważniejszych informacji o dozorze technicznym, 
 • zapoznają się z instrukcją i dokumentacją wózków widłowych, 
 • o normach związanych z wózkami i warunkami dozoru technicznego,  
 • o przepisach BHP na tym stanowisku,  
 • poznają budowę ładowarek teleskopowych, 
 • poznają plan eksploatacji, konserwacji i czyszczenia. 

Nasi pracownicy w pełni zajmą się realizacją egzaminu oraz formalnościami, które po nim następują. Pomożemy w rejestracji, opłacie egzaminu czy w odbiorze legitymacji uprawniającej do pracy.  

Ponadto w naszych usługach mieści się serwis. Naprawiamy i konserwujemy wszystkie rodzaje ładowarek teleskopowych.  

Pytania i odpowiedzi

Jakie są rodzaje ładowarek teleskopowych?

Ładowarki teleskopowe możemy podzielić na dwa rodzaje. Ze względu na ich budowę: 
czołowe oraz obrotowe. Te pierwsze mają nieruchomą kabinę operatora, drugie zaś mogą się obracać w zakresie 360 stopni, co ułatwia pracę z maszyną.

Jak zostać operatorem ładowarki Merlo?

Tak samo jak w przypadku ładowarek innych firm należy odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, a na koniec podejść do egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik gwarantuje zdobycie uprawnień.

Czy oferujecie szkolenie dla konserwatorów?

Nasza firma oprócz szkoleń dla operatorów, prowadzi też kursy konserwatorskie, gdzie kursanci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne. 

Więcej informacji: