Ośrodki szkoleniowe ERGON od lat z sukcesem szkolą kursantów w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego. Zdobędziesz u nas stosowne uprawnienia do obsługi urządzeń regulowanych przez UDT, TDT i WDT. Przyszli operatorzy otrzymają od nas potrzebne informacje w przystępny i łatwy do przyswojenia sposób. Wyspecjalizowana kadra fachowców przekaże Ci niezbędną wiedzę i umiejętności by zdać wymagane egzaminy i zdobyć certyfikaty. Możesz liczyć na naszą asystę podczas procesu egzaminowania. Bezpośrednim dowodem naszej wysokiej zdawalności egzaminów są tysiące zadowolonych operatorów. 

Przebieg szkolenia 

W naszym ośrodku opracowaliśmy szczegółowe kursy dla przyszłych operatorów maszyn transportu bliskiego. Szkolenia dzielą się na część teoretyczną oraz część praktyczną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy zrealizowanie części wykładowej na miejscu, jak i online. Praktyka odbywa się w głównym ośrodku szkoleniowym, w Warszawie. Mamy do dyspozycji szerokie zaplecze maszynowe – wszystko do dyspozycji przyszłych kursantów. Możesz korzystać z wiedzy naszych szkoleniowców – zostaną Ci przekazane wszelkie niezbędne informacje by pozytywnie przejść przez testy UDT, TDT czy WDT.  

Część teoretyczna obejmuje: 

 • poznanie i zrozumienie zasad BHP podczas pracy z urządzeniem lub na danym stanowisku, 
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznej eksploatacji maszyny, 
 • obeznanie się z budową wybranej maszyny, 
 • proces przeprowadzenia dokumentacji technicznej. 

Część praktyczna składa się na: 

 • wszechstronna nauka obsługi urządzenia, 
 • obsługa układu kierowniczego – nauka poruszania się maszyną, 
 • wykonanie zleconych ćwiczeń na placu manewrowym. 

Egzamin UDT, TDT i WDT 

szkoleniowiec przedstawiający prezentację na wykładzie

Zgodnie z pozwoleniem podpisanym przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego, jednostki te wzajemnie respektują wystawiane przez siebie certyfikaty. Oznacza to, że operatorzy z uprawnieniami UDT będą mogli korzystać również z maszyn o specyfikacji TDT, WDT i odwrotnie. 

Egzamin certyfikujący dla operatorów składa się z dwóch części w przypadku każdej instytucji. Części teoretycznej oraz części praktycznej. Test teoretyczny zawiera zamknięte pytania, jednokrotnego wyboru. Sprawdza on wiedzę z zakresu budowy maszyny oraz poprawnego jej użytkowania. Natomiast praktyka obejmuje egzaminowanie z poruszania się i obsługi urządzeń na placu manewrowym. Należy wykonać kilka zadań zleconych przez egzaminatorów, by sprawdzone zostały umiejętności manualne, znajomość BHP oraz umiejętności poruszania się pojazdem. O pozytywnym wyniku procesu egzaminowania świadczy zaliczenie obu jego części. Gwarantuje to uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu operatora maszyn UDT, TDT i WDT wraz z zaświadczeniem kwalifikacyjnym.  

Warunki dla kursantów 

Kursant musi spełnić kilka wymagań by przystąpić do szkolenia: 

 • musi być pełnoletni, 
 • należy posiadać aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny pracy, 
 • mieć wykształcenie podstawowe, 
 • jeśli mamy w planach poruszanie się maszynami po drogach publicznych należy również posiadać prawo jazdy kategorii B. 
    

Organy uprawniające

Pozytywny wynik testu uprawnia do wykonywania zawodu operatora. Uprawnienia zawodowe wydawane są przez instytucje: Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego lub Wojskowego Dozoru Technicznego. Zaświadczenia kwalifikacyjne honorowane są na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Certyfikat ważny jest przez okres 3 – 5 lat. Należy go odnawiać na 3 miesiące przed wygaśnięciem terminu ważności. 

Urządzenia podlegające pod uprawnienia UDT, TDT i WDT 

Urządzenia Transportu Bliskiego wymagające uprawnień UDT, TDT oraz WDT: 

 • dźwigi budowlane, osobowe i towarowe,  
 • podesty ruchome przejezdne, wiszące i masztowe, 
 • suwnice,  
 • żurawie stacjonarne i samojezdne,  
 • wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe),  
 • dźwigniki, 
 • układnice.  
   

Wynagrodzenie operatorów maszyn UTB 

operator dźwigu

Wynagrodzenia operatorów maszyn transportu bliskiego uzależnione są od maszyn, doświadczenia i kwalifikacji operatora. Przykładowo na rok 2022 stawki operatora żurawia samojezdnego wynoszą od 5-6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, natomiast zarobki operatora dźwiga kształtują się w granicach 4-5 tysięcy brutto miesięcznie. Operatorzy urządzeń transportu bliskiego za granicą mogą liczyć na trzykrotnie większe płace. 

Znani producenci urządzeń transportu bliskiego

Popularnymi producentami Urządzeń Transportu Bliskiego w Polsce są: 

 • DALMEC, 
 • Mechanica, 
 • FlexLink, 
 • GTM, 
 • INTEGATOR, 
 • FUUTONLAB, 
 • FESTO, 
 • SCHMALZ, 
 • PIBM. 

Gdzie nas znajdziesz?

Usługi szkoleniowe przeprowadzamy głównie w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie. Część teoretyczna może odbywać się zarówno w filii jak i online. Natomiast praktyka musi odbywać się u nas. Dysponujemy pełnym zapleczem maszynowym do Twojego użytku. Oferujemy szkolenia grupowe i indywidualne. 

Inne kursy w ERGON 

W ERGON możemy zaproponować również wiele innych kursów. Między innymi: 

 • kursy na podesty ruchome, 
 • kursy na ładowarki teleskopowe, 
 • kursy na żurawie HDS, 
 • kursy na suwnice widłowe, 
 • kursy lotnicze, 
 • kursy na wózki widłowe, 
 • kursy BHP,  
 • kursy PPOŻ, 
 • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 • kursy ADR, 
 • kurs diagnosty samochodowego, 
 • kurs hakowego sygnalisty, 
 • kurs dźwigowego oraz operatora nalewaków TDT.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie prowadzone są szkolenia?

Nasze kursy przeprowadzamy w Warszawie. Część praktyczna musi być prowadzona w naszym ośrodku, a część teoretyczna możliwa jest do zaliczenia online. 

Kto wydaje certyfikat uprawniający do obsługi UTB?

Wydawaniem certyfikatów UTB zajmują się przedstawiciele instytucji: Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego lub Wojskowego Dozoru Technicznego. 

Więcej informacji: