W zakładach pracy na konkretne stanowiska wymaga się specjalistycznych uprawnień. Jest ich wiele rodzajów i na różne maszyny oraz podlegają pod różne instytucje. W tekście omówimy czym jest TDT i co pod niego podlega. Skrót ten odnosi się do Transportowego Dozoru Technicznego. Obejmuje on wszystkie pojazdy i urządzenia mające funkcję transportową na dalszą odległość. Jest on podobny do Urzędu Dozoru Technicznego, natomiast różni je kilka kwestii. Różnica określająca czy pracownik musi posiadać uprawnienia UDT, czy TDT zależy od tego, gdzie zarejestrowane są (w UDT czy w TDT) konkretne urządzenia takie jak: 

 • suwnice, 
 • różnego rodzaju ładowarki, 
 • wózki, 
 • podesty. 

Ustalenia dotyczące TDT zapadły 15 marca 2019 roku za sprawą Marszałka Sejmu i mówią o zestawie działań do jakiego zobowiązany jest TDT. Transportowy Dozór Techniczny przeprowadza dozór techniczny nad: 

 • urządzeniami działającymi w transporcie kolejowym, 
 • urządzeniami technicznymi,  
 • zbiornikami, 
 • urządzeniami na terenie statków morskich, pontonów, doków, portów czy przystani.
Transportowy Dozór Techniczny

Bardzo szczegółowo zakres działania TDT opisuje powyższe obwieszczenie, natomiast wciąż istnieje szereg niejasności, jak właściwie zarejestrować urządzenia. Ważną informacją jest, że uzyskanie uprawnień TDT daje także możliwość obsługi urządzeń UDT. Jeśli Twoja firma specjalizuje się w transporcie dalekim drogą morską, kolejową czy tradycyjną, pracowników można przeszkolić zarówno w UDT jak TDT. Wiele firm oferuje szkolenia UDT, które uznawane są także przez TDT. Przykładowo uprawnienia na wózek widłowy nadawane przez UDT będą akceptowalne również na wózku widłowym TDT. Podobnie sytuacja się ma z urządzeniami typu: 

 • suwnica, 
 • układnica, 
 • podest, 
 • ładowarka. 

By rozpocząć proces ubiegania się o uprawnienia TDT, należy zgłosić się do Biura TDT w Warszawie z wnioskiem o przyznanie uprawnienia, mając ze sobą poniższe dokumenty: 

 • instrukcja kontroli jakości, 
 • instrukcja technologiczna, 
 • lista urządzeń do naprawiania, modernizacji, wytwarzania, 
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za tego typu działania wraz z podaniem ich wykształcenia, kwalifikacji i długości pracy, 
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za spajanie metali, obróbkę cieplną, plastyczną czy montaż, 
 • dokumenty, które potwierdzają jakie technologie użyte będą przy naprawach, modyfikacjach czy tworzeniu, 
 • certyfikaty potwierdzające kwalifikacje osób odpowiedzialnych za powyższe czynności., 

Szkolenie na uprawnienia 

W celu odbycia kursu TDT należy: 

 • być osobą pełnoletnią, 
 • wypełnić formularze potrzebne do odbycia egzaminu kończącego, 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub status wykwalifikowanego robotnika danej dziedzinie. 
pracownicy w fabryce

Zagadnienia, jakie obejmuje kurs: 

 • zasady PPOŻ i BHP, 
 • oznakowanie stosowane na urządzeniach i maszynach, 
 • nauka obsługi urządzeń, 
 • sprawowanie dozoru nad urządzeniami, 
 • budowa maszyn, 
 • radzenie sobie z usterkami oraz zapobieganie im, 
 • bezpieczna obsługa maszyn, 
 • informacje na temat konstrukcji urządzeń. 

Zazwyczaj składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej, a zwieńczeniem całej nauki jest przeprowadzenie egzaminu przez Transportowy Dozór Techniczny. Zdobyte uprawnienia mają określony czas ważności i zwykle wahają się między 5 a 10 lat, taką informacje zawsze można znaleźć w ofercie danego kursu. Podczas szkoleń uwzględnione jest ryzyko związane z różnego rodzaju paliwami i innymi niebezpiecznymi substancjami. Możliwe jest uzyskanie certyfikatów na różnego typu materiały, z którymi osoba ma do czynienia w pracy.  Całość prowadzona jest pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy czuwają nad profesjonalnym przebiegiem zdobywania uprawnień. Niektóre firmy oferują dojazd na szkolenie w każdy rejon kraju, poza tym oczywiście organizują szkolenia w swoich siedzibach. Istotne jest, by zadbać o tego typu uprawnienia, jeśli osoba planuje poczynić rozwój w tych dziedzinach przemysłu.