Urządzenia, które służą do napełniania i opróżniania zbiorników to dosyć skomplikowane maszyny, a do ich obsługi potrzebne są konkretne uprawnienia przyznawane przez Transportowy Dozór Techniczny, które zdobyte raz są ważne bezterminowo. Głównym założeniem urządzeń UNO jest bezpieczne napełnienie wraz z opróżnianiem zbiorników surowcami płynnymi. Istnieją różne oferty kursów przygotowujące do obsługi takich właśnie urządzeń. Takie szkolenie prowadzi do egzaminu, którego zdanie przed komisją TDT daje nam możliwość obsługiwania urządzeń UNO. Istnieje wiele niebezpiecznych materiałów, których przelewanie i transportowanie w nieodpowiedni sposób może się skończyć katastrofalnie. Trzeba więc: 

 • wiedzieć na jakie substancje szczególnie uważać,  
 • znać właściwości poszczególnych substancji,  
 • być w stanie ocenić ryzyko związane z konkretnymi materiałami., 

Wszystkiego związanego z tematyką UNO nauczymy Cię na naszym specjalnie przygotowanym szkoleniu w ERGON. 

Szkolenie z UNO w ERGON 

By rzetelnie przygotować się do egzaminu TDT należy znać cały obowiązujący materiał. Na naszym szkoleniu chcemy skupić się na kilku najważniejszych kwestiach, których opanowanie da Ci podstawy do pracy przy urządzeniach napełniających i opróżniających. Aby w ogóle przystąpić do naszego szkolenie z UNO musisz spełniać następujące wymagania: 

 • ukończone 18 lat, 
 • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego, 
 • przesłanie wniosku do egzaminu. 
naprawa cysterny

Musisz wiedzieć, że praca w takich warunkach i środowisku wiąże się z narażeniem zdrowia i niebezpieczeństwem. Zatem będziesz potrzebował wiedzy na temat aspektów takich jak: 

 • materiały niebezpieczne i ich właściwości, 
 • dozór techniczny nad sprzętem oraz znajomość konstrukcji zbiorników, 
 • prawidłowy proces napełniania i opróżniania popularnych zbiorników oraz obsługa nalewaków, 
 • prawidłowe oznakowanie wszelkich zbiorników, 
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Część szkolenia Zagadnienia  Ćwiczenia 
Program szkolenia Materiały niebezpieczne Konstrukcja zbiorników Zapoznanie z oznakowaniem Zasady BHP i PPOŻ Przeprowadzanie dozoru technicznego Obsługa urządzeń UNO Napełnianie i opróżnianie zbiorników 

Każdemu elementowi naszego kursu poświęcamy przynajmniej kilka godzin, gdyż zależy nam na dogłębnym zrozumieniu tematu przez wszystkich uczestników. Szkolenie obejmuje zarówno część praktyczną jak i teoretyczną. Zapoznanie z materiałami niebezpiecznymi i oznakowaniem zbiorników 

Podczas szkolenia zapoznamy Cię z materiałami i substancjami, z którymi przyjdzie Ci pracować podczas obsługi UNO. Dodatkowo objaśnimy skróty służące do oznakowania takie jak ADR czy RID.

Kurs obejmuje: 

 • materiały będące bezpieczne pod ciśnieniem, 
 • materiały gazowe, 
 • materiały ciekłe łatwopalne, 
 • różne klasy materiałów ADR/RID. 

Ta część będzie szczególnie istotna, gdyż znajomość podstaw na temat materiałów niebezpiecznych oraz oznakowania zbiorników decyduje o bezpiecznie przebiegającej pracy. Nieznajomość właściwości poszczególnych substancji i materiałów wraz z prawidłowym oznakowaniem prowadzi do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia operatora UNO. 

Znajomość konstrukcji zbiorników i osprzętu 

transportowy dozór techniczny

W tej części przedstawione będą elementy, które składają się na konstrukcję zbiorników takich jak na przykład cysterny oraz sprzętu służącego do opróżniania i napełniania zbiorników. Warto zdawać sobie sprawę, że konstrukcja takiej cysterny musi spełniać listę wielu wymagań, by transport substancji był jak najbardziej bezpieczny i prawidłowy. Kolejnym istotnym aspektem jest wytrzymałość różnego rodzaju zbiorników, co zapobiega wydostaniu się materiału na zewnątrz w przypadku awarii lub wypadku. W tej części kursu poznasz między innymi szczegółową konstrukcję cystern do przewozu: 

 • materiałów stałych, 
 • substancji chemicznych, 
 • paliw gazowych, 
 • odpadów, 
 • artykułów spożywczych. 

Znajomość BHP i PPOŻ 

Kolejnym i niemniej ważnym etapem szkolenia będzie tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania na wypadek pożaru, o który tak łatwo w środowisku gazów i materiałów łatwopalnych. Przedstawimy:  

 • najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa w pracy z urządzeniami UNO i najpopularniejszymi zbiornikami, 
 • drogi zabezpieczania się przed ewentualnym pożarem, 
 • w jaki sposób zwalczyć ewentualną katastrofę w miejscu pracy, 
 • jak przygotować się do wykonywania pracy przy zbiornikach i urządzeniach UNO, 
 • jak zapewnić bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale i wszystkim wokół. 

Dozór techniczny TDT 

Jak wiadomo urządzenia typu UNO podlegają pod Transportowy Dozór Techniczny. U nas nauczysz się jak prowadzić dozór techniczny takich urządzeń jak: 

 • elastyczne przewody ładunkowe, 
 • portowe ramiona przeładunkowe (stosowane w statkach żeglugi morskiej) 
 • urządzenia do napełniania i opróżniania transportowych zbiorników.

Dozór techniczny to bardzo ważna kwestia, a na naszym szkoleniu stanowi bardzo dużą część segmentu poświęconego praktyce. Taki dozór zapewnia bezpieczeństwo i żywotność sprzętów, więc jego przećwiczenie to dla nas rzecz niezbędna. 

zbiornik ciśnieniowy

Obsługa urządzeń, napełnianie i opróżnianie 

W tej części skupimy się na obsłudze wyżej wymienionych urządzeń oraz przećwiczeniu całego procesu napełniania z opróżnianiem zbiorników. To tych umiejętności będzie wymagała Twoja przyszła praca po otrzymaniu certyfikatu TDT, więc nasze szkolenie będzie mocno skoncentrowane wokół nauki praktycznej obsługi urządzeń UNO. Jednocześnie na tym etapie nasze szkolenie się zakończy. 

Zapraszamy do kontaktu 

Jeśli zainteresowała Cię nasza nowa oferta szkolenia na urządzenia UNO, zadzwoń do nas lub napisz w celu dowiedzenia się szczegółów dotyczących kursu.