Żurawie przewoźne i przenośne, zwane inaczej przeładunkowymi to urządzenia dźwigowe przymocowane do samochodu ciężarowego, używane do załadunku i wyładunku oraz przewożenia towarów. Najpopularniejsze z nich, żurawie HDS, czyli hydrauliczne, są świetne do transportu materiałów budowlanych czy maszyn. Wyróżniamy też specjalne wersje żurawi HDS, są to harvestery i forwardery, używane najczęściej do prac leśnych lub konserwacji sieci elektroenergetycznych. 

Szkolenia z obsługi żurawi 

Aby zdobyć uprawnienia i móc pracować z żurawiami, niezależnie od tego czy chcemy być operatorami, czy konserwatorami, należy podejść do egzaminu przed komisją UDT. Wcześniej natomiast warto odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, które do niego przygotuje. Nasz ośrodek organizuje kursy oraz pomaga w późniejszych formalnościach związanych z zapisem, a potem także odbiorem właściwych dokumentów.  

Plan szkolenia teoretycznego prezentuje się następująco:  

 • dane techniczne żurawi, ich budowa oraz funkcjonowanie, 
 • informacje prawne z zakresu UDT i Kodeksu Pracy, 
 • obowiązki operatora: właściwe obchodzenie się z maszyną,  
 • zapobieganie wypadkom i sytuacjom niebezpiecznym, 
 • przepisy BHP na obu stanowiskach. 
konserwacja żurawia przenośnego

Teoria szkolenia dla konserwatorów obejmuje ponadto: 

 • omówienie dokumentacji technicznej, 
 • obowiązki i prawa konserwatora,  
 • działanie w przypadku usterek, awarii oraz po wypadku maszyny,  
 • plan konserwacji, 
 • zagadnienia związane z olejami, smarami, właściwe ich używanie, 
 • eksploatacja i zasady czyszczenia. 

Część praktyczna natomiast (która następuje po ukończeniu teorii), obejmuje:  

 • omówienie specyfikacji żurawia, 
 • przygotowanie do pracy z maszyną, czynności niezbędne przed rozpoczęciem pracy,  
 • nauka operowania, 

 Wymogi stawiane kandydatom: 

 • ukończone co najmniej 18 lat, 
 • minimum podstawowe wykształcenie, 
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań. 

Po ukończonym kursie uczestnik podchodzi do egzaminu UDT składającego się również z dwóch etapów, teorii i praktyki. Podejście do egzaminu praktycznego jest możliwe po pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego. Zaś pozytywny wynik z obu części równa się otrzymaniu uprawnień ważnych przez 10 lat na terenie całej Unii Europejskiej. Z certyfikatem UDT możesz pracować za granicą w Europie oraz w USA, Kanadzie i Szwajcarii. 
Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz przedłużyć swoje uprawnienia. Aby to zrobić, należy co najmniej 3 miesiące przed ich wygaśnięciem złożyć w UDT wniosek o przedłużenie. Warunkiem jest wykonywanie zawodu przez minimum 3 lata w ciągu pięciu lat ważności uprawnień.  

harvester podczas prac leśnych

Dlaczego warto?  

Zarówno konserwatorzy, jak i operatorzy to specjaliści potrzebni na rynku nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Są to zawody, które zawsze będą potrzebne i dobrze opłacane. Ponadto możesz zrobić uprawnienia dla samego siebie, aby zmniejszyć nakład finansowy, związany z wysłaniem maszyny do serwisu. Posiadanie uprawnień daje wiele możliwości i tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób je wykorzystać. Nasza doświadczona kadra dołoży wszelkich starań, aby zdobyta przez Ciebie wiedza i umiejętności były najwyższym poziomie, co pozwoli Ci zdobyć dobrze płatną pracę, 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.  

Pytania i odpowiedzi

Co to są żurawie przenośne?

Zwane inaczej przeładunkowymi to maszyny dźwigowe mocowane do samochodu ciężarowego, służące do załadunku, rozładunku i przewożenia towaru.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia są wydawane na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia. Wystarczy tylko spełniać odpowiednie warunki, tzn.: należy złożyć odpowiedni wniosek i pracować na stanowisku operatora lub konserwatora przez określony czas. 

Gdzie można pracować mając uprawnienia?

Certyfikat wydawany przez UDT jest ważny w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej, a ponadto w USA, Kanadzie i Szwajcarii.

Co to są harvestery i forwardery?

To specjalne rodzaje żurawi używane w pracach leśnych lub do konserwacji sieci elektrotechnicznych. 

Więcej informacji: