Zarówno doświadczeni, jak i młodzi ludzie, decydują się na zrobienie uprawnień i szukają pracy w zawodzie operatora UDT, w tym na wózki widłowe. 
Nasza firma oferuje szkolenia na te i inne maszyny, podlegające pod UDT. Szkolenia otwarte i zamknięte przeprowadzamy w całej Polsce. Poniżej przedstawiamy, jakie warunki musi spełnić przyszły kursant i jak wygląda szkolenie. 

Aby w ogóle móc zapisać się na szkolenie pozwalające zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych trzeba spełnić parę wymagań: 

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • mieć minimum podstawowe wykształcenie, 
 • przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tej pracy   

Szkolenia otwarte  

Na naszej stronie dostępny jest harmonogram aktualnie prowadzonych szkoleń otwartych. Kursy skierowane są do wszystkich zainteresowanych danymi uprawnieniami. 

Szkolenia zamknięte 

Zapraszamy do kontaktu pracodawców i grupy zorganizowane, którzy zainteresowani są organizacją kursu w trybie zamkniętym. Oferujemy dojazd do miejsca ustalonego wspólnie z klientem i indywidualnie dobrany program szkolenia z możliwością wydłużenia go. Część teoretyczną możemy przeprowadzić zdalnie lub bezpośrednio, w zależności od preferencji klienta. 

podnośnik podczas pracy

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Uzyskiwanie uprawnień UDT 

Uprawnienia UDT na wózki widłowe dzielą się na dwie kategorie: 

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, ważne 10 lat; 
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ważne przez 5 lat. 

Uprawnienia kursant pozyskuje po zdaniu teorii i praktyki podczas egzaminu UDT. Kwalifikacje ważne są na terenie Polski i całej UE. 

 • Wózki widłowe 

Istnieje kilka rodzajów wózków widłowych i na każdy z nich wymagane są inne uprawnienia. Zanim się zapiszesz, zapoznaj się z nimi i wybierz ten, który potrzebujesz do swojej pracy.  

Rodzaje wózków: 

 • wózki widłowe z napędem mechanicznym oraz wysięgnikiem, 
 • wózki widłowe z napędem mechanicznym oraz osobą obsługującą, która jest podnoszona raz z ładunkiem 
 • wózki widłowe z napędem mechanicznym, ale bez wysięgnika oraz platformy dla osoby podnoszonej z ładunkiem. 

Oprócz szkolenia na wózki widłowe oferujemy także zdobycie uprawnień UDT na: 

 • żurawie HDS, 
 • suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia, 
 • ładowarki teleskopowe, 
 • podesty ruchome, 
 • podnośniki koszowe i nożycowe, 
 • żurawie wieżowe, 
 • dźwigi. 

Uprawnienia WDT – Wojskowego Dozoru Technicznego  

Zakres działań: 

 • jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, 
 • jednostki sił zbrojnych obcych państw przebywających na terenie RP, 
 • przedsiębiorcy, w zakresie projektowania, wytwarzania i obsługi urządzeń specjalistycznych  

Elementy podlegające dozorowi: 

 • projektowanie, 
 • wytwarzanie, 
 • naprawa i modernizacja,  
 • obrót i eksploatacja urządzeń. 

Uprawnienia TDT  

Transportowy Dozór Techniczny zajmuje się wydawaniem uprawnień do produkcji, napraw i modernizacji zakładom krajowym i zagranicznym, zajmującym się maszynami technicznymi i podlegającymi pod nadzór TDT.