Pełne szkolenie składa się z kursu teoretycznego i praktycznego. Podczas pierwszej części nasi doświadczeni instruktorzy wyjaśnią Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. Następnie wykorzystasz zdobytą wiedzę podczas ćwiczeń, a całość zakończy się egzaminem. 

Jeśli nie jesteś pewny, jaki kurs wybrać – nie martw się, po zapoznaniu się z naszą ofertą i/lub rozmowie ze specjalistą, który objaśni wszystkie wątpliwości, będziesz w stanie wybrać odpowiednią, właściwą dla Twojej pracy. 

Rodzaje kursów w naszej ofercie: 

  • MAG 

Odbywa się przy pomocy łuku elektrycznego, który tworzy się między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem. Ta metoda jest wykorzystywana do łączenia stali niestopowej, niskostopowej oraz wysokostopowej. 

  • TIG 

Jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej. Łączenie otrzymuje się dzięki stopieniu metalu elementów, które mają być połączone oraz dodatkowego materiału w temperaturze łuku elektrycznego.  

  • Metoda elektryczna 111 

Jest to spawanie łukowe ręczne przy pomocy elektrody otulonej. Odpowiednie połączenie powstaje podczas stopienia topliwej elektrody oraz materiału spawanego w temperaturze łuku elektrycznego.  

  • Metoda gazowa 311 

Jest to spawanie za pomocą nagrzanego płomienia i stapianie brzegów materiałów łączonych oraz dodawanego spoiwa. Płomień powstaje przy spalaniu się gazu palnego w tlenie lub powietrzu.  

spawanie przy użyciu metody gazowej 311

Możesz zrobić także łączone kursy i poznać tajniki więcej niż jednej metody. 

Wymogi, jakie musi spełnić uczestnik szkolenia: 

  • ukończone 18 lat, 
  • minimum podstawowe wykształcenie, 
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku. 

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, musisz odbyć szkolenie zakończone egzaminem. 
Cena kursu obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin z certyfikatem oraz książeczkę spawacza. 
Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych kursantów, dlatego każdy zostaje wyposażony w odzież i sprzęt ochronny oraz materiały szkoleniowe.  

Metody spawania, a łączenie materiałów 

MAG: Stosowana do wysokiej jakości łączenia wszystkich metali, które można łączyć przy użyciu spawania łukowego. Zaliczamy tu stal węglową i niskostopową, stal odporną na korozję, aluminium, miedź, nikiel oraz ich stopy. Przy tej metodzie mamy do czynienia z różnorodnością sposobu spawania, co nadaje jej uniwersalności stosowania zarówno w warunkach warsztatowych, jak i montażowych w dowolnej pozycji. 

TIG: Stosowana do prawie wszystkich gatunków stali o szerokim zakresie grubości. Zaliczamy tu cienkie blachy, rury cienkościenne o małej średnicy stosowane w przemyśle rowerowym, motorniczym, lotniczym, ale też spożywczym i chemicznym. Technika szczególnie używana w miejscach, gdzie istotna jest wysoka jakość, czystość oraz wytrzymałość łączenia.  

Metoda elektryczna 111: Inaczej zgrzewanie ręczne lub elektrochemiczne jest jedną z najstarszych metod spawania. Stosowana do łączenia blach, rur ze stali niskostopowe, staliwa oraz żeliwa. 

Metoda gazowa 311: Stosowana do spawania blach oraz rur ze ścianami o grubości nie większej niż 6mm. Używana do instalacji rurowych, kotłów oraz w technologii ogrzewania, ciepłownictwa i wentylacji.  

spawanie metodą gazową

Ważność uprawnień 

Kurs ważny jest bezterminowo, natomiast certyfikat potwierdzający kwalifikacje musi być odnawiany co 2 lata. Aby odnowić certyfikat trzeba ponownie zdać egzamin. 
Co ważne, aby zachować ważność uprawnień, nie wolno mieć dłuższej jak 6 miesięcy przerwy w wykonywaniu zawodu. 

Wybrałeś już odpowiednie szkolenie? A może masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie kursy oferujecie?

Oferujemy: MAG, TIG, metodę elektryczną 111 oraz metodę gazową 311.

Jak długo są ważne uprawnienia?

Kurs jest ważny bezterminowo, certyfikat musi być odnawiany co dwa lata oraz jeśli przerwa w wykonywaniu zawodu była dłuższa niż sześć miesięcy.

Czy po kursie otrzymam certyfikat?

Wszystkie nasze kursy kończą się egzaminem, a po jego pozytywnym zdaniu wydajemy certyfikat.

Więcej informacji: