Spawanie polega na łączeniu dwóch materiałów poprzez nagrzanie i stopienie w miejscu zespolenia z dodatkiem lub bez dodawania spoiwa. Stopione spoiwo wraz ze stopionymi brzegami elementów łączonych po ostygnięciu tworzy jedną spoinę. 

Zastosowanie i opis metody: spawanie TIG 

Spawanie TIG to inaczej spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, jest to proces zaliczający się do stapiających metod spawania, poprzez wzajemne stapianie materiałów możemy je ze sobą łączyć. Technikę tę wykorzystuję się, gdy niezbędna jest najwyższa jakość i czystość złącza spawanego oraz brak jakichkolwiek odprysków. Spawanie tą metodą jest stosowane między innymi do stali nierdzewnych, czyli stopów aluminium, niklu, miedzi oraz cienkich blach. 

Podczas spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego, łuk spawalniczy powstaje między nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Gaz osłonowy nie ma wpływu na sam proces spawania. Zwykle jest to argon i jego zadaniem jest chronić przed utlenianiem jeziorko spawalnicze i elektrodę uchwytu.  

Spawanie to jest stosowane, gdy istotny jest dla nas wygląd spoiny. To z kolei wiąże się ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi pracy, ważna także będzie tu precyzja. Podczas spawania tą techniką, należy mieć wiele czynników pod kontrolą, co jest bardziej wymagające. Podczas spawania elektrodą wolframową spawacz przesuwa uchwyt jedną ręką, w tym samym czasie druga ręka podaje do jeziorka materiał dodatkowy. To oznacza, że trzeba umieć precyzyjnie i dokładnie operować obiema rękoma. 

Jest to technika wykorzystywana w wielu branżach, np. blacharstwie oraz lotnictwie, gdzie trzeba pracować z materiałami bardzo cienkimi. Jednak metodę TIG najczęściej stosuje się do spawania rurociągów i rur. 

spawanie materiałów metalowych, elektroda wolframowa

Podczas spawania TIG doprowadzony jest prąd przez elektrodę wolframową. Elektroda nie ulega stopnieniu, ponieważ jest odporna na działanie wysokiej temperatury. Tworzy się wtedy łuk elektryczny, który topi materiał oraz doprowadzane obok uchwytu spoiwo, czyli pręt metalowy, tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Po oddaleniu się łuku jeziorko spawalnicze zastyga tworząc stałe złącze. Poprzez dyszę gazową i uchwyt spawalniczy doprowadzany jest stale gaz osłonowy, który chroni roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery. Stosowane są gazy szlachetne, jak czysty argon i hel. 
Uchwyty są chłodzone cieczą a chłodziwo jest doprowadzane do uchwytu i pracuje w obwodzie zamkniętym z chłodnicą. Za pomocą przewodu prądowego do elektrody wolframowej doprowadzane jest napięcie, wychodzące od źródła, czyli tak zwanej spawarki. 
 

Warianty spawania TIG 

Spawanie drutem zimnym 

Doprowadzenie zimnego drutu zwiększa prędkość spawania, wtedy następuje dokładne i równomierne doprowadzenie spoiwa do jeziorka spawalniczego. Dzięki temu nawet spawacze z mniejszymi kwalifikacjami mogą uzyskiwać doskonałe efekty swojej pracy. 

Spawanie TIG drutem gorącym 

Podczas spawania następuje podgrzewanie spoiwa. Zaletą w tym przypadku będzie, zwiększenie wydajności podawania oraz stapiania drutu. Znacznie zwiększy to prędkość spawania i następuje mniejsze wymieszanie spoiwa z materiałem rodzimym. 

ArcTig 

Metoda jest wariantem procesu TIG do zmechanizowanego wytwarzania złączy spawanych. Zapewnia doskonały wygląd lica spoiny. ArcTig to opracowany nowy proces spawania do zautomatyzowanej pracy, która pozwala na osiąganie większej prędkości, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas.   

Napawanie 

Polega ono na stopieniu materiału z nadtopionym już materiałem podłoża. Najczęściej wykorzystywana jest ta technika do regeneracji metalowych części. Ma ona na celu wydłużenie żywotności elementu, który jest napawany. Ta powłoka jest nanoszona metodą zmechanizowanego napawania, przyspiesza i zwiększa wydajność procesu powlekania nawet trzykrotnie. 

Spawanie orbitalne 

Konstrukcja urządzenia do spawania orbitalnego zawiera ruchomą głowicę spawalniczą i nieruchomą rurę. Proces polega na poruszaniu się łuku spawalniczego dokoła spawanego elementu, zazwyczaj rury. Technika ta jest wykorzystywana, kiedy konieczne w pracy jest uzyskanie równomiernej jakości spoin. Dlatego głównym obszarem zastosowania tej dziedziny spawalnictwa są budowy rurociągów, przemysł farmaceutyczny i chemiczny. Dzięki technice spawania orbitalnego, można wspawać rury w dna sitowe i także połączyć je ze sobą. 

spawanie metalowej siatki

Cechy spawania elektrodą nietopliwą TIG 

Zalety: 

  • duży zasób metali do spawania 
  • możliwość spawania cienkich blach 
  • wysoka czystość spoiny 
  • łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym 
  • całkowity brak rozprysku ciekłego metalu 
  • łatwość manualnego opanowania spawania  
  • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody 

Wady: 

  • niewielka prędkość spawania 
  • jakość spoin jest zależna od umiejętności  
  • konieczność stosowania osłon

Pytania i odpowiedzi

Czy metodą spawania TIG można spawać rury?

Metodę TIG najczęściej stosuję się do spawania rurociągów i rur. 

Czy spawanie metodą TIG jest wymagające?

Tak, trzeba umieć precyzyjnie operować obiema rękoma i nie można jedną z nich podtrzymywać dodatkowo uchwytu, co nie jest łatwe do zrobienia.