Budowa i zastosowanie żurawi 

Żurawie kolejowe to jedne z typów żurawi, tak zwanych dźwignic, których używa się na budowie do scalania czy przenoszenia ciężkich stalowych i żelbetonowych konstrukcji, zazwyczaj, kiedy wspomniane elementy znajdują się przy stałych torach eksploatacyjnych. Zwłaszcza gdy tory te są wewnątrz hal.  
W celach montażowych do pracy w halach na żurawiu montuje się długie wysięgniki z dziobami. W budownictwie używa się żurawi z udźwigiem od około 15 do 25 ton, zaś przy awariach kolejowych ponad 75 ton. 
Żurawie kolejowe od innych z tego typu maszyn, które mają napęd kołowy, wyróżnia to, że mają własny napęd, dodatkowe są zaopatrzone w urządzenia sczepne, hamulce i zderzaki, w jakie wyposaża się inne pojazdy kolejowe.  

Uprawnienia UDT 

Jak wszystkie inne maszyny tego typu, podlegają pod dozór techniczny i aby zostać operatorem i/lub konserwatorem niezbędne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Jak to zrobić?  

Najprościej wziąć udział w naszym szkoleniu. Niezależnie, czym chcesz się zajmować (a możesz odbyć kurs i zdać egzamin na oba stanowiska), w naszym środku zdobędziesz niezbędną wiedzę i nauczysz się praktycznej obsługi żurawi kolejowych. Charakteryzujemy się doświadczoną kadrą pracowniczą, która przekaże Ci najnowsze informacje z zakresu obsługi lub konserwacji. 

pracownicy przy żurawiu kolejowym

Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić kurs indywidualnie, czy jesteś firmą, która chce przeszkolić pracowników, możesz skorzystać z naszej oferty. Na życzenie klienta organizujemy szkolenie w jego siedzibie.  

Jakie wymagania należy spełnić, aby podejść do szkolenia?  

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie, 
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku (udokumentowane przez lekarza), 
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca podejście do szkolenia i zdanie egzaminu. W przypadku nieznajomości, obecność tłumacza przysięgłego. 

Kurs składa się z wykładów teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z maszynami.  

Czego się nauczysz? 

 • wszystkiego o dozorze technicznym, 
 • poznasz dokumentację techniczną żurawi kolejowych,  
 • budowa, funkcje, działanie żurawi,  
 • prawa i obowiązki operatora/konserwatora, 
 • sytuacje niebezpieczne i jak im zapobiegać,  
 • naprawa usterek,  
 • eksploatacja, 
 • przepisy BHP, 
 • bezpieczna obsługa maszyny, 
 • kontrola stanu technicznego żurawia, 
 • właściwa konserwacja. 

Po teorii nastąpią ćwiczenia z użyciem żurawi czy to na naszej hali ćwiczeniowej, czy u klienta – zależnie od życzenia. Wykorzystasz tam nabytą wiedzę w praktyce i opanujesz obsługę tych maszyn. 

żuraw kolejowy na szynach

Egzamin państwowy 

Następnie uczestnik podchodzi do egzaminu zdawanego przed komisją UDT, który składa się z części pisemnej teoretycznej oraz praktycznej. Pozytywny wynik obu części jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień i możliwością wykonywania zawodu przez 5 lat od daty zdania egzaminu. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie certyfikatu. Warunkiem do tego jest wykonywanie pracy zawodowej przez minimum 3 lata przez czas ważności uprawnień. Wniosek powinien być złożony minimum 3 miesiące przed wygaśnięciem poprzednich kwalifikacji.  

Możliwości pracy 

Zastanawiasz się czy na pewno opłaca się zrobić uprawnienia? Operatorzy i konserwatorzy żurawi kolejowych (i nie tylko) mogą starać się o pracę zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Jest to zawód niezwykle potrzebny i dobrze opłacalny. Ponadto daje możliwości założenia własnej firmy.  

Nie czekaj tylko zadzwoń i umów się na szkolenie. A jeśli masz jakieś pytania – skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszelkie wątpliwości.