працівників під час інструктажу з охорони праціГігієна та безпека праці — це серія правил і норм, які розроблені та впроваджуються з метою забезпечення здоров’я та безпеки працівників на робочому місці в робочий час. Охорона праці — це система охорони життя і здоров'я працівників на виробництві, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні заходи тощо. Охорона праці "Охорона праці - загальні правові норми та науково-дослідні, організаційно-технічні заходи, спрямовані на створення таких умов праці працівника, які дозволяють йому продуктивно виконувати свою роботу, не наражаючи його на невиправданий ризик нещасний випадок або професійне захворювання, а також надмірне фізичне та розумове напруження». Вимоги щодо здоров’я та безпеки викладені в постанові Міністра праці та соціальної політики від 26 вересня 1997 р. Правила та принципи охорони здоров’я та безпеки також включені до Конституції Республіки Польща, Кодексу законів про працю, як а також у постановах, законах і постановах.

Охорона праці та роботодавець

працівників під час інструктажу з охорони праціКожен роботодавець, який наймає працівників, несе відповідальність за охорону праці на своєму підприємстві. Тому, відповідно до трудового кодексу, на нього покладаються конкретні обов'язки у сфері охорони праці, а саме: запобігання можливому ризику травмування або шкоди здоров'ю працівників; оцінка необхідних заходів безпеки, технічних, організаційних та індивідуального захисту з метою усунення небезпеки; забезпечення заходів безпеки для зниження ризику травмування та загрози здоров’ю; забезпечення працівникам безпечних і зручних умов праці, що відповідають роду їхньої діяльності; проведення профілактичних медичних оглядів та прийняття працівників на посади з урахуванням стану їх здоров'я; періодичний моніторинг, оцінка та інформування про здоров'я та безпеку працівників у робочій системі, включаючи цілі та програми вдосконалення; постійне оновлення декларації безпеки відповідно до змін нормативних документів та змін у робочих процесах; постійне навчання в цій сфері, підвищення обізнаності всіх працівників про важливість охорони праці; контроль правових аспектів, технічних інструкцій та інших вимог у всіх сферах, пов'язаних з охороною праці, а також контроль за своєчасним і правильним впровадженням цих вимог у практику; співпраця з працівниками, постачальниками, споживачами, установами та іншими особами та установами у сфері охорони праці та їх повідомлення.

Навчання для роботодавців та осіб, які керують працівниками

Охорона праці є важливою та невід’ємною частиною діяльності будь-якої компанії. Будь-який власник, який замовляє завдання та контролює кваліфікацію конкретних людей, повинен знати та виконувати правила, викладені в регламенті. Надзвичайно важливо, щоб роботодавці володіли необхідними знаннями та навичками у сфері охорони праці, адже саме в їхні обов’язки входить контроль за дотриманням вимог охорони праці. Вони допомагають здобувати та закріплювати знання та вміння навчання техніці безпеки для роботодавців і осіб, які керують працівниками. Під час цих навчальних занять учасники отримують знання у сфері захисту працівників від небезпек, пов’язаних з роботою, створення безпечних та гігієнічних умов праці та здатність оцінювати небезпеки, що виникають на робочому місці, та ризики, пов’язані з цими небезпеками.