Одним із базових документів у сфері охорони праці є оцінка професійного ризику. У Центрі «ЕРГОН» ми готуємо таку документацію за різними методиками.

Відповідно до положень закону, професійний ризик визначається як ймовірність виникнення загроз, тобто небажаних подій, пов'язаних з виконуваною роботою. Ці події спричиняють наслідки для здоров'я або життя працівників у вигляді професійних захворювань, нещасних випадків на виробництві або збитків. Кодекс законів про працю вказує на те, що роботодавець зобов'язаний запобігати небезпеці та інформувати своїх працівників про професійний ризик на виробництві та про можливі способи захисту від цієї небезпеки.

У нашому Центрі ми пропонуємо Вам такі послуги:

 • проведення аналізу професійного ризику на всіх робочих місцях
 • проведення аналізу охорони праці на підприємстві
 • підготовка документації оцінки професійного ризику

Ми створюємо оцінку професійного ризику відповідно до таких стандартів:

 • PHA Preliminary Hazard Analysis, Risk Matrix (згідно PN-N-18002) за п’ятибальною шкалою
 • показник ризику - метод RISK SCORE
 • метод для шкідливих факторів, для яких проводилися вимірювання
 • Метод КІМ для ручного підйому
 • REBA - Швидка оцінка всього тіла
 • OWAS - Ovako Working Posture Analysis System - метод аналізу статичного навантаження
 • FMEA - Аналіз відмов і наслідків
 • HAZOP - Дослідження небезпеки та працездатності

Щиро запрошуємо Вас обрати наші послуги!

Більше інформації: