Osoba wykonująca spawanie

Spawanie to jedna z najpopularniejszych prac technicznych, jakie są potrzebne chociażby przy budowlach, różnych konstrukcjach czy remontach pomieszczeń. Choć jest to bardzo popularna praca wśród Polaków, kryje za sobą wiele skomplikowanych technik wykonywania. Mimo, że z pozoru to po prostu łączenie ze sobą materiałów przy pomocy spawarki, to wyróżnia się przynajmniej kilka technik takiego łączenia.  Każda z nich służy do łączenia innych rodzajów materiałów oraz ma swoje indywidualne zalety i wady.  

Celles-ci incluent des techniques telles que : 

 • MIG/MAG, 
 • TIG,  
 • WIG,  
 • FCAW Innershield. 

Soudage avec la technique MIG/MAG 

Le nom de cette technique est dérivé de la langue anglaise et s'appelle Gaz inerte métallique / Gaz actif métallique”. Jest to metoda polegająca na łączeniu materiałów będących w osłonie gazu obojętnego (MIG) oraz gazu aktywnego (MAG). Gazem obojętnym może być na przykład hel czy argon, zaś do aktywnych należy między innymi dwutlenek węgla. Ta metoda nadaje się idealnie do spawania większości materiałów. Najczęściej stosuje się ją w pracach montażowych lub do spawania automatycznego i półautomatycznego. MIG/MAG to obecnie najszerzej stosowana metoda spawania.

spawarka w trakcie pracy

Jej zalety to:  

 • wysoka jakość połączenia, 
 • wysoka wydajność, 
 • perspektywa robotyzacji techniki, 
 • wiele pozycji spawania. 

Les inconvénients, cependant, incluent: 

 • duży rozprysk metalu przy spawaniu MAG, 
 • konieczność ochrony przy spawaniu na otwartej przestrzeni, 
 • jakość połączeń jest uzależniona od zdolności technicznych spawacza. 

Méthode TIG (WIG) 

De l'anglais "Gaz inerte de tungstène" (gdzie niemieckie „tungstein” oznacza „gaz”). Metoda ta polega na utworzeniu łuku elektrycznego z wykorzystaniem nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Metodę tą stosuje się do spawania automatycznego bądź ręcznego. Używana jest do spawania wszystkich gatunków stali, zaś najczęściej łączy się przy jej pomocy aluminium i stopy aluminium. Jest to bardzo uniwersalna metoda spawania.

Zalety tej techniki to: 

 • najlepsza jakość połączeń, 
 • perspektywa robotyzacji, 
 • możliwość spawania w każdej pozycji, 
 • możliwość spawania materiałów o różnej grubości, 
 • brak potrzeby obróbki końcowej. 

Malheureusement, cette technique présente également des inconvénients tels que : 

 • niska wydajność pracy przy wykonywaniu ręcznym, mała prędkość spawania, 
 • stosowanie ochrony przed wiatrem na otwartej przestrzeni, 
 • wymagane doświadczenie i duże umiejętności techniczne, 
 • przygotowanie elementu obrabianego. 

Méthode FCAW Innershield 

Il existe aussi une méthode Écran intérieur FCAW (Flux-Cored Arc Welding), qui est identique à MIG/MAG à la différence qu'au lieu de fil de lithium, on utilise un fil à l'intérieur duquel se trouve un noyau avec une poudre. Lors du soudage, le noyau fond sous l'influence de la température et la poudre brûlée forme un gaz de protection qui protège autour du bain de soudure. C'est pourquoi ce fil est appelé auto-blindé, car il n'est pas nécessaire d'obtenir du gaz de l'extérieur. Ce processus rend l'ensemble du processus de soudage beaucoup plus facile.