Ośrodek szkoleniowy ERGON od lat wytrwale szkoli przyszłych operatorów z zakresu sprzętów transportu bliskiego. Przyszli kursanci mogą liczyć na pełne zaangażowanie naszych instruktorów w sprawne wpojenie im niezbędnej wiedzy. Przeprowadzimy Cię przez cały kurs, aż po asystę podczas procesu egzaminowania. Dowodem na wysoką skuteczność naszych metod szkoleniowych są tysiące przeszkolonych kursantów. 

Szkolenie

Przez wiele lat obecności na rynku, zdołaliśmy opracować kompleksowe kursy dla operatorów i konserwatorów żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych. Szkolenie zostało podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Obie części realizowane są w naszym ośrodku szkoleniowym, z czego teoria może zostać zrealizowana poprzez wykłady online. Do dyspozycji kursantów mamy szerokie zaplecze maszynowe. Instruktorzy w ERGON zapoznają Cię z budową maszyny i jej bezpiecznym eksploatowaniem. Pomożemy Ci z sukcesem zdobyć wszelkie kwalifikacje związane z procesem egzaminowania Urzędu Dozoru Technicznego.  

W części teoretycznej znajdzie się: 

 • zapoznanie z przepisami BHP, 
 • poznanie budowy wybranej maszyny, 
 • poprowadzenie wymaganej dokumentacji. 

Część praktyczna zawiera: 

 • nauczanie obsługi maszyny i jej eksploatacji, 
 • naukę jazdy i poruszania się maszyną na placu manewrowym, 
 • wykonywanie zleconych przez instruktorów ćwiczeń. 

Examen

pracownik podczas pracy z żurawiem

Egzamin UDT dzieli się na dwie części. Część teoretyczną i część praktyczną. Na teorię składa się test pisemny z 15 zamkniętymi pytaniami jednokrotnego wyboru. Poprawna odpowiedź na 11 z nich gwarantuje zaliczenie testu. Natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadań na placu manewrowym – wykazania umiejętności poruszania się maszyną i używania jej. Całość nadzorowana jest przez komisję egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik procesu egzaminowania gwarantuje uzyskanie uprawnień operatora wybranej maszyny.  

Validité des indemnités

Certyfikaty UDT honorowane są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Ważność uprawnień przypada na 3-5 lat w zależności od rodzaju maszyny. Należy je regularnie odnawiać, na 3 miesiące przed upływem daty ważności. 

Jakie warunki musi spełnić kursant?

By przystąpić do kursów jak i samego egzaminu należy: 

 • être âgé d'au moins 18 ans, 
 • wykazać brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, 
 • posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. 

Czym są żurawie kolejowe na pojazdach kolejowych?

obsługa żurawia kolejowego

Żurawie kolejowe to specyficzne pojazdy kolejowe wykorzystywane do przemieszczania ładunków w pionie i w poziomie. Najczęściej używane są do prac remontowych, ładunkowych i budowlanych. Mogą znaleźć zastosowanie również do usuwania skutków wypadków kolejowych. Maszyny te w większości posiadają własny napęd, który pozwala na poruszanie się po placu budowy, przy niewielkich prędkościach. Najczęściej wykorzystywanym napędem jest lokomotywa spalinowa. 

Inne napędy to: 

 • ręczny,  
 • spalinowy, 
 • spalinowo-elektryczny. 

Classification des grues

Żurawie klasyfikuje się ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotowego, rodzaje podstaw, typy montażu i wysięgnika oraz ograniczenie udźwigu. Mamy do dyspozycji żurawie: 

 • kolejowe, 
 • stacjonarne, 
 • przewoźne, 
 • przenośne,  
 • samojezdne, 
 • wieżow,
 • szybkomontujące, 
 • szynowe. 

Wynagrodzenie operatorów żurawi kolejowych

Wynagrodzenia operatorów żurawi na rok 2022, kształtują się na poziomie 5-6 tysięcy złotych brutto. Jednak w dalszym ciągu kwoty te uzależnione są od typu maszyny czy doświadczenia pracownika. Na przykład doświadczony operator żurawia może liczyć na zarobki w granicach 7-8 tysięcy złotych brutto. Kwoty te za granicą zwiększają się trzykrotnie. 

Znani producenci żurawi 

W naszym ośrodku dysponujemy urządzeniami takich firm jak: 

 • Graco, 
 • Palfinger, 
 • Copma, 
 • Fassi, 
 • HMF, 
 • Hiab. 

Où s'entraîne-t-on ?

Kursy przeprowadzamy w naszej warszawskiej siedzibie. Obie części kursów mogą być realizowane właśnie tam, jednak gdy kursant podejmie decyzję o nauce online, może odbyć część teoretyczną zdalnie. Szkolenia, w zależności od liczby przyszłych operatorów oferujemy w grupach i indywidualnie. 

Inne kursy naszego ośrodka

Poza kursem operatora na żurawie kolejowe oferujemy dodatkowo: 

 • kursy Feu
 • des cours pré-médicaux de premiers secours, 
 • Cours ADR, 
 • cours de diagnostic automobile, 
 • cours de signaleur de crochet, 
 • kurs dźwigowego oraz operatora nalewaków TDT, 
 • kursy na plateformes mobiles
 • cours sur les chargeurs télescopiques, 
 • kursy HDS, 
 • kursy suwnice widłowe, 
 • les cours de l'air, 
 • cours sur les chariots élévateurs à fourche, 
 • kursy BHP.  

Questions et réponses

Gdzie jest siedziba ERGON?

Główna siedziba ERGON mieści się we Warszawie, mamy także filie w innych większych miastach Polski.

Gdzie honoruje się uprawnienia nadane przez UDT?

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego akceptowane są w obrębie Polski oraz całej Unii Europejskiej. 

Plus d'information: