RODO, ou Règlement sur la protection des données to zestaw ustalonych regulacji mających chronić nas jako obywateli przed niepożądanym rozpowszechnianiem naszych poufnych danych, takich jak na przykład: 

 • nom, 
 • PESEL, 
 • adresse résidentielle, 
 • l'adresse électronique, 
 • numéro de contact, 
 • imiona rodziców. 
Cabinet de l'autorité de protection des données

Il a été adopté par le l'Union européenne et vise à protéger tous les individus dans le cadre du traitement des données à caractère personnel et à réglementer leur libre circulation sur la base de la législation pertinente. Le RODO a été introduit pour harmoniser le droit européen et vise à donner aux Européens eux-mêmes plus de contrôle sur leurs données personnelles. En outre, elle aide les entreprises à réduire la bureaucratie, ce qui augmente la confiance des clients. Le RODO est entré en vigueur 27 avril 2016 pour une période dite de transition, qui a duré jusqu'à 25 mai 2018. Od tamtego czasu obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zastępując dyrektywę 95/46/WE.

RODO wprowadza między innymi: 

 • une utilisation meilleure et plus facile des données personnelles 
 • le droit à l'effacement, à "l'oubli", 
 • un transfert de données plus efficace entre les fournisseurs de différents services, 
 • Le droit d'être informé d'un piratage de nos données, 
 • możliwość pseudonimizacji i szyfrowania danych. 

Ainsi calculée, cette uniformisation de la loi et son uniformisation dans l'ensemble de l'Union européenne devraient permettre d'épargner 2,3 milliards d'euros euros par an. Dans le rapport Commission européenne de 2020, les nouvelles dispositions du RODO ont été évaluées positivement. Selon le RODO, il y a sept principes d'orientation le traitement des données à caractère personnel, et ce sont : 

 • les principes d'équité, de légalité et de transparence, 
 • le principe de la limitation de la finalité, 
 • principe de minimisation des données, 
 • principe de régularité, 
 • principe de restriction de stockage, 
 • le principe d'intégrité et de confidentialité, 
 • zasada rozliczalności. 

Formation RODO - cela vaut-il la peine ? 

Mimo istnienia RODO już kilka lat, wiele firm ma wciąż problemy z prawidłową interpretacją i przestrzeganiem wszystkich zawartych w nim regulacji. Co zatem zrobić, gdy nasz personel lub my sami mamy wyraźne braki w wiedzy na temat powyższego rozporządzenia? Z pomocą przychodzą firmy oferujące przeróżne kursy w tematyce RODO i wszystkich związanych z nim kwestii. Można je odbyć zarówno stacjonarnie jak i on-line. Na pytanie, czy w ogóle warto zdecydować się na wzięcie udziału w tego typu kursach trzeba przedstawić, jakie korzyści niesie za sobą jego ukończenie.Są to na przykład: 

 • un soutien juridique gratuit, 
 • diverses certifications RODO, 
 • l'accès à une série de matériels de formation, 
 • documents modèles sur RODO, 
 • zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych i niezbędnej wiedzy teoretycznej,  
 • des orientations et des directives spécifiques à l'entreprise sur le thème des données personnelles, 
 • nauka u doświadczonych i uznanych ekspertów zajmującymi się prawnymi kwestiami ochrony danych. 
Salle de conférence avec formation en cours

Zazwyczaj firmy organizujące tego typu szkolenia bardzo dbają o to, by prowadzący był jak najbardziej rzetelny i przekazał posiadaną wiedzę w sposób przystępny i interesujący. Ich otwartość i chęć rozwiania jakichkolwiek wątpliwości w kwestii RODO również jest cechą pożądaną przez uczestników szkolenia. Uczestnicy w razie pytań powinni liczyć na precyzyjne i wyczerpujące wyjaśnienia, gdyż tematyka RODO do dziś budzi wiele wątpliwości przez swoją zawiłość. W tym wypadku udział w profesjonalnie poprowadzonym szkoleniu pod okiem kompetentnych wykładowców wydaje się dobrym rozwiązaniem. Szkolenia RODO zazwyczaj składają się z wielu różnych bloków tematycznych, których zrozumienie i przećwiczenie jest konieczne do swobodnego poruszania się w tej tematyce w przyszłości. Elementy teoretyczne, według których zazwyczaj odbywa się szkolenie to: 

 • la source de tous les droits (familiarisation avec les différentes lois, instruction sur la façon de lire le RODO, sensibilisation aux changements de législation, etc,) 
 • RODO dans le cadre des ressources humaines (Code du travail, questions de recrutement ou de traitement des données), 
 • Présentation des concepts clés et des informations sur RODO, 
 • responsabilités dans la circulation et le traitement des données personnelles, 
 • les questions dont le respect garantit la licéité du traitement des données personnelles (consentements requis, procédures, etc.), 
 • les règles établies en matière de traitement des données à caractère personnel, 
 • Les droits les plus importants des personnes couvertes par le RODO, 
 • responsabilité du traitement des données, 
 • les situations de violation de données personnelles, 
 • établir une documentation appropriée, 
 • familiarisation avec la silhouette Délégué à la protection des données

Ukończenie powyższego kursu zwykle skutkuje uzyskaniem specjalnie przygotowanego certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje oraz starannie przygotowanej dokumentacji RODO, w skład której wchodzą między innymi różne wzory istotnych dokumentów. Ceny takich szkoleń są zróżnicowane i zależą od miasta, w którym jest ono organizowane, długości trwania czy poruszanych kwestii. Warto więc zapoznać się z wieloma ofertami zanim dokonamy ostatecznego wyboru o udziału w szkoleniu. Zazwyczaj takie szkolenia organizowane są w największych polskich miastach i tam należy szukać interesujących nas ofert.

En plus de la formation sur la protection des données, il existe également une formation individuelle sur Délégué à la protection des données. Taka osoba musi być wyznaczona w obrębie danej firmy. Stanowi ona łącznik między administracją korporacji a odpowiednim urzędem. Warto więc po ustaleniu konkretnej osoby na tym stanowisku wysłać ją na odpowiednio przygotowany kurs. Tam nauczy się ona: 

 • A quoi ressemble le travail de l'inspecteur, 
 • jakie ma prawa i obowiązki, 
 • co robić w sytuacjach niebezpiecznych i ryzykownych (nagła utrata danych lub ich wykradnięcie). 
szkolenie z RODO

Takie szkolenie z uwagi na dużą odpowiedzialność na tym stanowisku może potrwać nawet kilka dni. Uczestnicy mogą liczyć na wyjaśnienie wszystkich niejasnych kwestii oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Ponadto są wyposażeni w pomoce naukowe czy przydatne materiały. Często na taki kurs zapisują się absolwenci studiów prawniczych, dla których jest to świetne uzupełnienie posiadanej już wiedzy. W tym przypadku również otrzymuje się odpowiedni certyfikat poświadczający zdobyte kompetencje. Szkolenia RODO i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie są bardzo przydatne dla przedsiębiorców, prezesów i ich pracowników. Naprawdę warto zainwestować w zdobycie wiedzy z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.