But de la formation

Za cel naszego szkolenia obraliśmy przeszkolenie kursantów w sposób sprawny – z wysoką efektywnością nauczania. Zostaniesz zapoznany z opracowanym przez nas programem szkoleniowym, gdzie zgłębisz podstawowe informacje o żurawiach pokładowych, jak je bezpiecznie eksploatować, jak przeprowadzać przeglądy i prowadzić księgę konserwatora. Po ukończeniu kursu będziemy asystować podczas Twojego egzaminu UDT.  

Cours de formation

Opracowane przez nas kursy dzielą zakres szkolenia na część teoretyczną i część praktyczną. W ciągu trwania szkolenia będziesz mieć dostęp do wszelkich maszyn i urządzeń z naszego zasobu. W czasie zajęć zapoznasz się z: 

 • obowiązującymi zasadami BHP, 
 • konstrukcją żurawia pokładowego, 
 • przeprowadzaniem przeglądów, 
 • prowadzeniem księgi konserwatora, 
 • bezpiecznym eksploatowaniem żurawia pokładowego. 

Egzamin na operatora i konserwatora żurawi pokładowych

instruktor prowadzący wykład dla kursantów

Państwowy egzamin organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej należy rozwiązać test, złożony z 15 pytań zamkniętych. Wykazuje się tu znajomość budowy maszyny, zasad BHP oraz prowadzenia dokumentacji technicznej. Praktyka to wykonywanie zleconych zadań na placu manewrowym. Należy wykazać zdolności manualne w bezpiecznym kierowaniu urządzeniem. Nad całością czuwa komisja złożona z pracowników UDT. 

Wydawanie uprawnień UDT

Zaliczenie obu części egzaminu państwowego, gwarantuje otrzymanie uprawnień UDT. Wystawiane są one na okres od 3-5 lat w przypadku żurawi pokładowych. Należy je regularnie odnawiać – na 3 miesiące przed wygaśnięciem daty ważności na dokumencie. Certyfikaty UDT są honorowane w obrębie całej Unii Europejskiej. 

Uwarunkowania dla kursantów

Przyszli operatorzy/konserwatorzy muszą spełnić szereg wymagań by móc przystąpić do szkolenia i egzaminu. Zasady te są narzucone przez UDT. 

 • należy być pełnoletnim, 
 • należy mieć ważne badania lekarza medycyny pracy, 
 • należy ukończyć podstawową edukację, 
 • warto posiadać uprawnienia na prace wysokościowe. 

Wynagrodzenie operatorów i konserwatorów żurawi pokładowych

Zarobki operatorów/konserwatorów żurawi pokładowych ściśle związane są z doświadczeniem operatorów. Nowicjusze w branży mogą liczyć na zarobki z szeregu 3-4 tysięcy złotych brutto. Natomiast fachowcy z doświadczeniem i umiejętnościami znajdą oferty o medianie zarobków 5-6 tysięcy złotych brutto. Praca za granicą oferuje znacznie lepsze wynagrodzenie – kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Korzystając z tego, że certyfikaty UDT są ważne na terenie Unii Europejskiej wielu operatorów/konserwatorów wyjeżdża w poszukiwaniu pracy. 

Gdzie prowadzimy szkolenia?

konserwator żurawia pokładowego podczas przeglądu

Wszelkie szkolenia przeprowadzone są w naszym ośrodku w Warszawie, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomiliśmy również usługę przeprowadzania kursów na terenie całej Polski – zgodnie z życzeniem klienta. Możemy zorganizować szkolenia jednoosobowe lub dla grup. 

Zapoznaj się z ofertą naszych pozostałych kursów:

 • Formation UDT, 
 • l'entretien des équipements de manutention, 
 • l'entretien d'équipements pour les personnes handicapées, 
 • conducteur d'engins de chantier, 
 • operatora wózków widłowych, 
 • opérateur de plate-forme mobile, 
 • monteur de brides, 
 • Chariots élévateurs à fourche - se qualifier en tant qu'opérateur, 
 • Droits TDT, 
 • UNO - utilisation, risques et pouvoirs TDT, 
 • Mainteneur de l'équipement de l'UDT, 
 • mainteneur de nacelles élévatrices, 
 • opérateur de plate-forme à mât, 
 • opérateur de plate-forme mobile, 
 • opérateur de plates-formes d'accès suspendues, 
 • opérateur de nacelle élévatrice, 
 • opérateur de chargeur télescopique, 
 • opérateur de monte-charge, 
 • grutier, 
 • le fonctionnement et l'entretien des équipements de déchargement et de chargement, 
 • grutier, 
 • opérateur d'élévateur à ciseaux, 
 • opérateur de plate-forme mobile, 
 • Droits UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych. 

Questions et réponses

Jaka jest ważność certyfikatów UDT po kursie operatorów/konserwatorów żurawi pokładowych?

Certyfikaty UDT z branży operatorów/konserwatorów żurawi pokładowych wystawiane są na okres 3–5 lat. 

Kiedy należy odnawiać certyfikaty UDT?

Każdy certyfikat należy zgłosić do odnowienia na 3 miesiące przed datą wygaśnięcia, wpisaną w dokumencie. 

Plus d'information: