Osoba wykonująca spawanie

Spawanie to jedna z najpopularniejszych prac technicznych, jakie są potrzebne chociażby przy budowlach, różnych konstrukcjach czy remontach pomieszczeń. Choć jest to bardzo popularna praca wśród Polaków, kryje za sobą wiele skomplikowanych technik wykonywania. Mimo, że z pozoru to po prostu łączenie ze sobą materiałów przy pomocy spawarki, to wyróżnia się przynajmniej kilka technik takiego łączenia.  Każda z nich służy do łączenia innych rodzajów materiałów oraz ma swoje indywidualne zalety i wady.  

Dazu gehören Techniken wie: 

 • MIG / MAG, 
 • WIG,  
 • WIG,  
 • FCAW Innershield. 

Schweißen mit der MIG/MAG-Technik 

Der Name dieser Technik leitet sich aus der englischen Sprache ab und heißt Metall-Inertgas / Metall-Aktivgas”. Jest to metoda polegająca na łączeniu materiałów będących w osłonie gazu obojętnego (MIG) oraz gazu aktywnego (MAG). Gazem obojętnym może być na przykład hel czy argon, zaś do aktywnych należy między innymi dwutlenek węgla. Ta metoda nadaje się idealnie do spawania większości materiałów. Najczęściej stosuje się ją w pracach montażowych lub do spawania automatycznego i półautomatycznego. MIG/MAG to obecnie najszerzej stosowana metoda spawania.

spawarka w trakcie pracy

Jej zalety to:  

 • wysoka jakość połączenia, 
 • wysoka wydajność, 
 • perspektywa robotyzacji techniki, 
 • wiele pozycji spawania. 

Zu den Nachteilen gehören jedoch: 

 • duży rozprysk metalu przy spawaniu MAG, 
 • konieczność ochrony przy spawaniu na otwartej przestrzeni, 
 • jakość połączeń jest uzależniona od zdolności technicznych spawacza. 

TIG (WIG)-Verfahren 

Aus dem Englischen "Wolfram-Inertgas" (gdzie niemieckie „tungstein” oznacza „gaz”). Metoda ta polega na utworzeniu łuku elektrycznego z wykorzystaniem nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Metodę tą stosuje się do spawania automatycznego bądź ręcznego. Używana jest do spawania wszystkich gatunków stali, zaś najczęściej łączy się przy jej pomocy aluminium i stopy aluminium. Jest to bardzo uniwersalna metoda spawania.

Zalety tej techniki to: 

 • najlepsza jakość połączeń, 
 • perspektywa robotyzacji, 
 • możliwość spawania w każdej pozycji, 
 • możliwość spawania materiałów o różnej grubości, 
 • brak potrzeby obróbki końcowej. 

Leider hat diese Technik auch Nachteile wie: 

 • niska wydajność pracy przy wykonywaniu ręcznym, mała prędkość spawania, 
 • stosowanie ochrony przed wiatrem na otwartej przestrzeni, 
 • wymagane doświadczenie i duże umiejętności techniczne, 
 • przygotowanie elementu obrabianego. 

FCAW-Innershield-Methode 

Es gibt auch eine Methode FCAW Innershield (Flux-Cored Arc Welding), das identisch ist mit MIG/MAG mit dem Unterschied, dass anstelle von Lithiumdraht ein Draht verwendet wird, in dem sich ein Kern mit Pulver befindet. Beim Schweißen schmilzt der Kern unter Temperatureinfluss und das verbrannte Pulver bildet ein Schutzgas, das das Schweißbad umgibt. Aus diesem Grund wird dieser Draht als selbstabschirmend bezeichnet, da keine Gasversorgung von außen erforderlich ist. Dieses Verfahren erleichtert den gesamten Schweißprozess erheblich.