Żurawie przewoźne i przenośne, zwane inaczej przeładunkowymi to urządzenia dźwigowe przymocowane do samochodu ciężarowego, używane do załadunku i wyładunku oraz przewożenia towarów. Najpopularniejsze z nich, żurawie HDS, czyli hydrauliczne, są świetne do transportu materiałów budowlanych czy maszyn. Wyróżniamy też specjalne wersje żurawi HDS, są to harvestery i forwardery, używane najczęściej do prac leśnych lub konserwacji sieci elektroenergetycznych. 

Szkolenia z obsługi żurawi 

Aby zdobyć uprawnienia i móc pracować z żurawiami, niezależnie od tego czy chcemy być operatorami, czy konserwatorami, należy podejść do egzaminu przed komisją UDT. Wcześniej natomiast warto odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, które do niego przygotuje. Nasz ośrodek organizuje kursy oraz pomaga w późniejszych formalnościach związanych z zapisem, a potem także odbiorem właściwych dokumentów.  

Plan szkolenia teoretycznego prezentuje się następująco:  

 • dane techniczne żurawi, ich budowa oraz funkcjonowanie, 
 • informacje prawne z zakresu UDT i Kodeksu Pracy, 
 • obowiązki operatora: właściwe obchodzenie się z maszyną,  
 • zapobieganie wypadkom i sytuacjom niebezpiecznym, 
 • przepisy BHP na obu stanowiskach. 
konserwacja żurawia przenośnego

Teoria szkolenia dla konserwatorów obejmuje ponadto: 

 • omówienie dokumentacji technicznej, 
 • obowiązki i prawa konserwatora,  
 • działanie w przypadku usterek, awarii oraz po wypadku maszyny,  
 • plan konserwacji, 
 • zagadnienia związane z olejami, smarami, właściwe ich używanie, 
 • eksploatacja i zasady czyszczenia. 

Część praktyczna natomiast (która następuje po ukończeniu teorii), obejmuje:  

 • omówienie specyfikacji żurawia, 
 • przygotowanie do pracy z maszyną, czynności niezbędne przed rozpoczęciem pracy,  
 • nauka operowania, 

 Wymogi stawiane kandydatom: 

 • ukończone co najmniej 18 lat, 
 • eine minimale Grundausbildung, 
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań. 

Po ukończonym kursie uczestnik podchodzi do egzaminu UDT składającego się również z dwóch etapów, teorii i praktyki. Podejście do egzaminu praktycznego jest możliwe po pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego. Zaś pozytywny wynik z obu części równa się otrzymaniu uprawnień ważnych przez 10 lat na terenie całej Unii Europejskiej. Z certyfikatem UDT możesz pracować za granicą w Europie oraz w USA, Kanadzie i Szwajcarii. 
Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz przedłużyć swoje uprawnienia. Aby to zrobić, należy co najmniej 3 miesiące przed ich wygaśnięciem złożyć w UDT wniosek o przedłużenie. Warunkiem jest wykonywanie zawodu przez minimum 3 lata w ciągu pięciu lat ważności uprawnień.  

harvester podczas prac leśnych

Warum ist es das wert?  

Zarówno konserwatorzy, jak i operatorzy to specjaliści potrzebni na rynku nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Są to zawody, które zawsze będą potrzebne i dobrze opłacane. Ponadto możesz zrobić uprawnienia dla samego siebie, aby zmniejszyć nakład finansowy, związany z wysłaniem maszyny do serwisu. Posiadanie uprawnień daje wiele możliwości i tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób je wykorzystać. Nasza doświadczona kadra dołoży wszelkich starań, aby zdobyta przez Ciebie wiedza i umiejętności były najwyższym poziomie, co pozwoli Ci zdobyć dobrze płatną pracę, 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.  

Fragen und Antworten

Co to są żurawie przenośne?

Zwane inaczej przeładunkowymi to maszyny dźwigowe mocowane do samochodu ciężarowego, służące do załadunku, rozładunku i przewożenia towaru.

Wie lange sind die Ansprüche gültig?

Uprawnienia są wydawane na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia. Wystarczy tylko spełniać odpowiednie warunki, tzn.: należy złożyć odpowiedni wniosek i pracować na stanowisku operatora lub konserwatora przez określony czas. 

Gdzie można pracować mając uprawnienia?

Certyfikat wydawany przez UDT jest ważny w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej, a ponadto w USA, Kanadzie i Szwajcarii.

Co to są harvestery i forwardery?

To specjalne rodzaje żurawi używane w pracach leśnych lub do konserwacji sieci elektrotechnicznych. 

Mehr Informationen: