Każda instalacja przemysłowa wymaga trwałych i precyzyjnych połączeń jej poszczególnych części. Szczelność i bezpieczeństwo sieci zapewniają połączenia kołnierzowe. Umożliwiają one także szybki demontaż konstrukcji w przypadku nagłej usterki lub rozbudowę sieci.  

Czym są połączenia kołnierzowe i gdzie się je stosuje? 

Połączenia kołnierzowe składają się z: 

 • dwóch przeciwległych, osiowo-symetrycznych kołnierzy stalowych, 
 • uszczelki, zamontowanej pomiędzy kołnierzami, 
 • co najmniej czterech śrub z nakrętkami. 

Połączenia kołnierzowe to łączenia mechaniczne wykorzystywane w instalacjach przemysłowych, m.in.: 

 • naftowych, 
 • gazowych, 
 • kanalizacyjnych, 
 • wodociągowych, 
 • petrochemicznych. 
połączenie kołnierzowe w rurociągu

Normy, według których wykonywane są kołnierze 

Każdy z tych sektorów stawia inne wymagania techniczne. Wszelkie parametry złączeń kołnierzowych są twardo określone przez odpowiednie normy. Wyróżniamy: 

TYP NORMY OZNACZENIE ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: 
Europejska PN EN 1092-1 
Amerykańska ASA ASME (ANSI) 

Zalety połączeń kołnierzowych 

 • Szczelność – stalowe kołnierze połączone są ze sobą za pomocą uszczelki. Wszystkie elementy są godne z europejskimi i polskimi normami, dlatego zapewniają długotrwałość konstrukcji i bezawaryjną pracę całego systemu. 
 • Stabilność – zapewniona jest dzięki stalowej konstrukcji umocnionej gumową uszczelką. 
 • Rozłączność konstrukcji – kołnierze połączone za pomocą śrub mogą być łatwo zdemontowane w przypadku rozbudowy lub awarii. 

Rodzaje materiałów 

Złącza kołnierzowe wykonywane są ze stali: 

 • węglowej, czyli stali niestopowej – charakteryzującej się giętkością, a zarazem wytrzymałością, bez odkształceń i pęknięć.  
 • nierdzewnej – charakteryzującej się odpornością na korozje i ścieranie. 

Montaż połączeń kołnierzowych 

budowa połączenia kołnierzowego

Przy wykonywaniu prac dotyczących montażu, demontażu i nadzoru połączeń kołnierzowych wymagane są specjalistyczne umiejętności i właściwe uprawnienia. Można je nabyć na specjalistycznych szkoleniach, które kończą się egzaminem UDT. 

Certyfikat TÜV uprawnia do wykonywania i nadzorowania połączeń kołnierzowych. Ważny jest przez okres 5 lat i obowiązuje na terenie Polski i innych krajów europejskich.  

Pytania i odpowiedzi

Gdzie używane są połączenia kołnierzowe?

Połączenia kołnierzowe zastosowane są w instalacjach naftowych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych czy petrochemicznych. Stosuje się je w hydraulice siłowej, przemysłowej czy domowej oraz w instalacjach pomp ciepła.  

Co znaczy liczba przy PN 16?

Cyfra przy symbolu PN oznacza klasę ciśnienia nominalnego danego kołnierza.