Czym są zawiesia? 

Zawiesie to element wyposażenia urządzeń dźwigowych, takich jak żurawie, suwnice, dźwignice i cięgnice. Stosuje się je do podnoszenia i przenoszenia ładunku przeznaczonego do transportu. Zawiesie jest mocowane na hakach powyższych urządzeń. Bardzo się przydaje do towaru o dużych gabarytach, posiadających odpowiednio rozmieszczone punkty zaczepienia. 

Rodzaje zawiesi 

Zawiesia można podzielić na: 

 • chwytne, 
 • cięgnowe, 
 • trawersy, 
 • platformy i pojemniki. 

Zawiesia cięgnowe są to urządzenia, które umożliwiają skrócenie czasu zaczepiania ładunku. 

Urządzenia te swoją budową są przystosowane do wymiarów, kształtu i masy przenoszonych ładunków. 

Zawiesia chwytne składają się z jednego lub kilku odcinków łańcuchów ogniwowych niekalibrowanych, o ogniwach krótkich lub średnich, albo z odcinków lin włókiennych lub stalowych, wyposażonych w różnego rodzaju haki, pierścienie, ogniwa kształtowe, zaciski itd. 

Trawersy przeznaczone są do zamieszczania na haku dźwignicy ładunków o większych wymiarach lub do jednoczesnego przemieszczania kilku sztuk lżejszych elementów.  

Platformy i pojemniki odpowiadają za przenoszenie drobnicy. 

zawiesia linowe

Zawiesia można też podzielić następująco: 

 • ze względu na materiał z którego wykonane są cięgna: 
 • zawiesia zrobione z lin stalowych, 
 • zawiesia łańcuchowe, 
 • zawiesia z cięgnami w formie pasów włókiennych lub syntetycznych lub lin wykonanych z takich materiałów; 
 • ze względu na liczbę występujących cięgien: 
 • zawiesia jednocięgniowe, 
 • zawiesia dwucięgniowe, 
 • zawiesia trzycięgniowe lub czterocięgniowe, 
 • ze względu na to w jaki sposób jest mocowany transportowany towar: 
 • zawiesia chwytne, 
 • zawiesia samozaciskowe, 
 • zawiesia zaczepowe, 
 • zawiesia kabłąkowe, 
 • zawiesia widłowe, 
 • zawiesia podciśnieniowe. 

Kontrola zawiesi 

Producenci zawiesi gwarantują nabywcom bezpieczną eksploatację swoich urządzeń, jeżeli nabywcy będą stosować się do załączanych do nich instrukcji. Zawarta jest w nich istotna wskazówka o potrzebie kontroli zawiesi każdego dnia. Dzięki temu: 

 • wiadomo, czy nie ma uszkodzeń, 
 • wiadomo, czy oznakowanie jest czytelne, 
 • przedłużają żywotność zawiesi, 
 • upewniają się o bezpieczeństwie w miejscu pracy, 
 • wpływają na oszczędność czasu i pieniędzy. 

Każdy użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę zawiesi. Są ich trzy typy: 

 • kontrola bieżąca, podczas której jeszcze przed rozpoczęciem pracy codziennie dokonuje się oględzin stanu technicznego zawiesia, 
 • kontrola okresowa przeprowadzana przynajmniej dwa razy w roku, a jeśli praca jest natężona, to co 2–3 miesiące, 
 • badanie okresowe wykonane przynajmniej raz w roku, a w wypadku dużego natężenia pracy nie mniej, niż dwa razy rocznie. 
zawiesia łańcuchowe

Podczas czynności z zakresu kontroli okresowej należy: 

 • sprawdzić czy stan techniczny zawiesi linowych, pasowych i łańcuchowych jest w porządku, 
 • ocenić zawiesia pod względem wizualnym, 
 • upewnić się, że zawiesie jest poprawnie oznakowane numerem certyfikatu i udźwigiem. 

Wymagane jest, żeby przegląd zawiesi odbywał się zgodnie z normami: 

 • PN–91/M–84701 – dotyczącą zawiesi łańcuchowych, 
 • PN–EN 13414–1+A2:2009 – dotyczącą zawiesi z lin stalowych, 
 • PN–EN 1492–1+A1:2008 – dotyczącą zawiesi pasowych i wężowych. 

Prawidłowo przeprowadzony przegląd zawiesi 

Przegląd zawiesi w sposób prawidłowy polega na przyjrzeniu się, czy są obecne pęknięcia, odbarwienia, odkształcenia, wydłużenia części zawiesia i czy widać występującą niepożądaną korozję. Jeśli z tym wszystkim jest w porządku, w dalszej kolejności należy dokonać przeprowadzenia próby obciążeniowej.  

Obowiązujące przepisy wymagają możliwości bezpiecznego przeniesienia ładunku, przy obciążeniu nominalnym nie większym niż 150%. Po wszystkich testach zostaje wystawiona ocena zawiesia, a na jej podstawie podejmowana jest decyzja, czy urządzenie można swobodnie dalej eksploatować, czy jednak potrzebne są jeszcze zabiegi naprawcze.