Szkolenia z lutowania 

Zapraszamy na szkolenie lutowania miękkiego i lutowania twardego w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON. 

Odbycie szkolenia na lutowanie miękkie i twarde daje uczestnikom praktyczną wiedzę przydatną w pracy i życiu codziennym. 

Lutowanie miękkie i lutowanie twarde

Lutowanie 

Lutowanie to proces łączenia elementów metalowych, stosowany między innymi w elektronice, hydraulice lub automatyce. Lutowaniem zajmują się głównie majsterkowicze hobbyści, ale też profesjonaliści wykorzystujący takie umiejętności w pracy. Zabieg lutowania, spajając ze sobą dwa elementy metalowe, wykonuje się przy pomocy odpowiedniego spoiwa, nazywanego lutem lub lutowiem. Dzięki temu, że posiada ono fizykochemiczne właściwości pierwiastków z grupy metali, takie połączenie jest naprawdę solidne i trwałe. 

Charakterystyka sposobów lutowania 

Lutowanie miękkie charakteryzuje się stosowaniem spoiwa miękkiego, będącego stopem, którego temperatura nie jest niższa niż 183 stopnie Celsjusza i jednocześnie nie przekracza 450 stopni Celsjusza. Cyna jest podstawowym komponentem stopu, który spotykany jest najczęściej. Występują z nią metale, które topią się w podobnej temperaturze. Dla przykładu są to antymon, bizmut czy kadm. Mieszanka może zawierać niewielkie ilości pierwiastków trujących, np. rtęć i ołów, ale obecnie coraz bardziej się od tego odchodzi i przy produkcji lutów rezygnuje się z ich dodawania, coraz częściej wydając na rynek produkty, które są przyjazne dla otoczenia i zdrowia.  

Lutowanie twarde jest trudniejsze niż miękkie, przede wszystkim z powodu wymaganego profesjonalizmu i użycia bardziej zaawansowanych narzędzi. Wymagane jest także doświadczenie w fachu. Lutowanie przy tej metodzie potrafi osiągnąć temperaturę bardzo wysoką, przekraczającą 450°C. 

Kurs z lutowania 

Szkolenie z lutowania jest skierowane do osób zajmującymi się pracami lutowniczymi, szczególnie w miejscach, gdzie pracodawcy wymagają wysokiej jakości lutowania. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się mocować elementy metalowe. Nauka lutowania w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON to skuteczny sposób na zdobycie umiejętności lutowniczych. 

Każdy, który chciałby uczestniczyć w szkoleniu musi spełniać następujące warunki: 

 • powinien mieć ukończone 18 lat, 
 • posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
 • nie mieć zdrowotnych przeciwwskazań. 
Szkolenie z lutowania

Kurs lutowania miękkiego i twardego kończy się egzaminem spawalniczym, a potem wydaniem Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Lutowacza oraz certyfikatu ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim ważnego trzy lata. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Lutowacza uprawnia do wykonywania zawodu lutowacza w Polsce oraz pozostałych krajach europejskich. 

Podczas szkolenia na lutowanie miękkie i twarde omawiane są następujące zagadnienia: 

Z części teoretycznej: 

 • zasady BHP podczas lutowania miękkiego i lutowania twardego; 
 • możliwości, jakie daje lutowanie; 
 • narzędzia służące do lutowania takie jak lutownica, palnik, itd. 
 • informacje o procesach fizycznych jakie zachodzą w czasie lutowania: m. in.: zwilżalność, zjawisko kapilarności, siły kohezji, siły adhezji; 
 • podstawy projektowania połączeń lutowanych oraz wytrzymałość połączeń. 

Z części praktycznej: 

 • przygotowywanie miejsca pracy do lutowania; 
 • przygotowywanie narzędzi do pracy – lutownicy, palnika, itd.; 
 • przygotowanie materiałów do lutowania – elementów do łączenia i lutu; 
 • ćwiczenia z wykonywania mocowań. 

Szkolenie na lutowanie miękkie i lutowanie twarde – dla grup zorganizowanych oferujemy prowadzenie szkoleń: 

 • w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON w większości miast w Polsce – zapraszamy do kontaktu; 
 • w miejscu wskazanym przez klienta. 

Miejsce szkolenia i termin dostosujemy do Twoich potrzeb. Wszystkimi formalnościami z zakresu wyznaczenia terminu Egzaminu Kwalifikacyjnego zajmujemy się my. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów dbających o wysoką jakość kształcenia i satysfakcję naszych uczestników. 

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla Ciebie terminach. Mamy też możliwość prowadzenia szkoleń również w weekendy. Jesteśmy otwarci na możliwość negocjacji cenowej dla grup zorganizowanych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet odpowiednich materiałów szkoleniowych, w tym zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami. 

Co można zyskać dzięki szkoleniu? 

Kursanci mogą otrzymać certyfikat o ukończeniu szkolenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622) oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Lutowacza wydane przez jednostkę certyfikującą TÜV, uprawniające do pracowania jako lutowacz w Polsce oraz innych krajach europejskich. 

TÜV jest jednostką niezależną, a jego certyfikacja jest respektowanym na całym świecie   obiektywnym potwierdzeniem kompetencji. 

Zdobycie certyfikatu i Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego po ukończeniu szkolenia na lutowanie miękkie i twarde nie tylko zwiększy Twoją pewność wobec lutowniczych umiejętności w zakresie osobistym, ale też zwiększy atrakcyjność na rynku pracy. 

Egzamin Kwalifikacyjny

Jak wygląda szkolenie? 

Szkolenie na lutowanie miękkie i twarde podzielone jest na część teoretyczną i część praktyczną. Całość kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną która jest powołana przez  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzący zajęcia instruktorzy zapoznają kursantów z użyteczną wiedzą oraz pożytecznymi umiejętnościami do fachowego wykonywania obowiązków w zawodzie, ale też praktycznymi czynnościami, jak choćby w życiu prywatnym w warunkach domowych. 

Więcej informacji: