Prace budowlane od zawsze wymagały od pracowników dużego zaangażowania zarówno fizycznego, jak i logistycznego, odpowiedzią na te zapotrzebowania okazały się być stosowane już w latach sześćdziesiątych XX wieku maszyny o budowie przypominającej wózek przejezdny widłowy. Z czasem zostały nazwane ładowarkami teleskopowymi, jednakże ich dalsze udoskonalenia oraz szczególna specjalizacja miały poświadczyć o ich ponadczasowej wartości. To, czym różniły się od swoich poprzedników przyniosło rewolucyjne zmiany i to nie na jednym polu, lecz na wielu innych rynkach gospodarki.

Czym jest ładowarka teleskopowa?

Ładowarka teleskopowa.Jest to wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem, za który odpowiada mechaniczny napęd podnoszenia – nadaje wózkowi uniwersalne znaczenie, które odnajduje swoje zastosowanie przy pracach zarówno na budowie, jak i w rolnictwie. Potoczna nazwa tego urządzenia, czyli ładowarka teleskopowa, odwołuje się do pierwszych wózków widłowych specjalizacyjnych, których uniwersalność zadaniowa z czasem przekraczała kolejne granice wchodząc w bardziej zróżnicowane rejony gospodarki przemysłowej, wydobywczej, budowlanej i rolniczej. Wraz z ogólnym rozwojem technologicznym maszyny te można spotkać z nowymi udoskonaleniami, tj.: klimatyzacją, energooszczędnością, lepszą mobilnością, manewrowością oraz ze zdalnym sterownikiem.

Ładowarki teleskopowe możemy poróżnić ze względu na wiele czynników, głównie odnosząc się do elementów konstrukcyjnych, jednakże przyjęło stosować się ogólną systematykę, czyli rozróżnienie wózków na urządzenia czołowe i obrotowe.

Urządzenia czołowe – posiadają wysięgnik po prawej stronie i nieruchomą kabinę operatora, ponadto charakteryzują się dużym udźwigiem.

Urządzenia obrotowe – w ich przypadku zastosowano dodatkową głowicę obrotową, która umożliwia obrót kabinie operatora wokół własnej osi wraz z wysięgnikiem, co więcej posiada możliwość wznoszenia ładunków na dużą wysokość.

Budowa

Wózki jezdniowe, takie jak ładowarka teleskopowa, są przygotowywane do wykonywania prac wymagających unoszenia dużego ciężaru. Kluczowa do tego jest ich konstrukcja, która składa się z poszczególnych elementów, czyli osprzętu:

 • platformy roboczej
 • wciągarki
 • wideł
 • chwytaków
 • łyżek
 • wysięgnika
 • pługów
 • kosiarek/ki
 • podwozia, które różni się w zależności od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy

Zastosowanie

Dzięki swojej konstrukcji ładowarka teleskopowa charakteryzuje się wielozadaniowością, co świetnie sprawdza się przy pracach budowlanych. Na jej uniwersalność wpływa fakt, iż odznacza się ona większym udźwigiem, mocą i mobilnością od zwykłych wózków widłowych, jest także lepiej przystosowana do trudnych warunków pracy – trudnego podłoża. Do jej zastosowań możemy zaliczyć manipulację obiektami takimi, jak konstrukcje stalowe, materiały betonowe, kruszywa, drewno, słoma i inne. Uogólniając, ładowarka teleskopowa zajmuje się wykonywaniem prac polegających na przenoszeniu, wznoszeniu i transportowaniu ładunków lub ludzi.

Ze względu na jej osprzęt, czyli elementy konstrukcyjne, o których wspomnieliśmy w punkcie powyżej, możemy przypisać omawiany przez nas wózek przejezdny podnośnikowy do różnych dziedzin, w których odnajdzie swoje zastosowanie. Przykładowo, przy dużym udźwigu, który może osiągnąć nawet 20 ton (w zależności od modelu), jego funkcjonalność i przystępność możemy docenić na placach budowy. Ich asymilacja do środowiska, w którym pracują oddziałuje na ich korzyść oraz poświadcza o ich przydatności podczas prac budowlanych.

Szeroki zakres działania nie ogranicza się jednak, jedynie do budownictwa, jak wspominaliśmy ich uniwersalność jest przodującym atutem na tle wszystkich innych urządzeń. Sprawdzają się przy hodowli zwierząt i uprawie gruntów rolnych. Możemy je wykorzystywać do przenoszenia bel siana, paszy, płodów rolnych, transportu cięższych ładunków. Wszystko dzięki odpowiedniemu osprzętowi.

Kolejnym polem, na którym ładowarka wykazuje się użytecznością są prace wydobywcze, w kamieniołomach i kopalniach. Prowadzą pracę zarówno nad, jak i pod ziemią, ponownie ich asymilacja do warunków pracy jest czynnikiem przemawiającym na ich korzyść. Oprócz prac transportowych, rozładunkowych i załadunkowych urządzenia te sprawdzają się podczas oczyszczania miejsca pracy, na przykład poprzez przewóz kolumn drewna.

Wspominaliśmy o transporcie materiałów, lecz nie o przemieszczaniu ludzi. Na jakiej zasadzie odbywa się taki manewr? Przy dokonaniu zmian w osprzęcie, tj. zamiany wideł na wyciągarkę, jesteśmy w stanie zamontować kosz, w którym to będzie można transportować ludzi w odpowiednie miejsce i na odpowiednią wysokość.

Uprawnienia

 

Aby operować opisywanym przez nas sprzętem należy zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO – są to uprawnienia na wózek specjalizowany, w tym i również na ładowarki ze zmiennym wysięgiem, czyli teleskopowe. Uzyskane w ten sposób zaświadczenie i uprawnienia do pracy są ważne bezterminowo na terenie całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej (mogą być wydane w innych językach). Jak uzyskać potrzebne uprawnienia do rozpoczęcia zawodu?

Należy zaliczyć egzamin przeprowadzany przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Aby uzyskać potrzebną wiedzę oraz umiejętności wskazane jest ukończenie kursów z zakresu kształcenia kandydatów na operatorów ładowarek teleskopowych. Uczestnik szkoleń powinien mieć ukończone osiemnaście lat, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia szkolenia na stanowisko operatora.Ładowarka teleskopowa budowa.

ODK ERGON

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zajmuje się świadczeniem kursów od zeszło piętnastu lat. Zapewnia podstawową i kompletną wiedzę potrzebną do zaliczenia egzaminu, a także zapoznaje uczestnika z detalicznymi zagadnieniami, które mu pomogą w przyszłej pracy. Wykłady prowadzone są w formie webinarów – transmisji audio-wideo w czasie rzeczywistym – czyli zdalnie, co ma na celu zapewnić zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo uczestnika w czasach pandemii korona-wirusa. Do tego dochodzą ćwiczenia praktyczne pod czujnym okiem naszych szkoleniowców. Kurs ten obejmuje następujące pojęcia:

 • typy urządzeń oraz ich budowa
 • dozór techniczny
 • czynności operatora urządzenia przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • podstawy ładunkoznawstwa
 • obycie z dodatkowym osprzętem urządzenia
 • budowa i eksploatacja butli gazowych
 • BHP na stanowisku pracy

W zależności od liczby osób zapisującej się na szkolenie (grup zamkniętych) ERGON przygotowało specjalne rabaty zapewniające konkurencyjne ceny na rynku szkoleniowym, na dodatek może przeprowadzić szkolenia w siedzibie klienta w przypadku grup zorganizowanych. Celem kursów ERGON jest wykształcenie pracowników zdolnych do bezpiecznej, odpowiedzialnej i sprawnej pracy. W tym celu ERGON zatrudnia wysoko wykwalifikowanych szkoleniowców o bogatym doświadczeniu zawodowym oraz dostarcza kompletną, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę. Wszystkie potrzebne informacje odnajdą państwo na oficjalnej stronie internetowej ODK ERGON – odk-ergon.pl – gdzie będą mogli się również państwo zapoznać z całą ofertą oraz cennikiem.